Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

SMN Agri Center AB
Solfvägen 218
65450 Solf
FINLAND

Butik 
tfn 06 3440 515
Öppet må-fre 8.00-17.00

Kontor
tfn 044 9829 081

Faktureringsadress
Vår e-fakturaadressinformation är följande: 
Namn: SMN AGRI CENTER Ab
FO-nummer: 2918994-3
E-fakturaadress: 003729189943
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH 

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka pappersfakturor till:
SMN AGRI CENTER Ab 29189943 PL 100 80020 Kollektor Scan

Fakturor i PDF-format kan skickas till: invoice-29189943@kollektor.fi

Faktureringsinformation (pdf)