Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

SMN Agri Center AB
Solfvägen 218
65450 Solf
FINLAND

Butik 
tfn 06 3440 515
Öppet må-fre 8.00-17.00
Kontor
tfn 044 9829 081

Fo-nummer: 2918994-3

Faktureringsadress
Vi har övergått till elektronisk fakturahantering.
Vi önskar att ni kan sända era fakturor till oss som nätfakturor.

  • FO-nummer (Finland) 2918994-3
  • VAT id-nummer (Global) FI29189943
  • E-faktura adress (Finland) 003729189943
  • E-faktura operatör (Finland) OpusCapita Solutions Oy
  • E-faktura operatörs ID (Finland) E204503
  • Email fakturaadress (Global)
    SMNAGRICENTER.FI.P.157695-8@docinbound.com

Pappersfakturor kan skickas till adressen nedan:
SMN AGRI CENTER Ab
PL 71961
00021 LASKUTUS
FINLAND
Vänligen observera att denna adress är endast menad för fakturor. Adressen för brev och annan post är Solfvägen 218, 65450 Solf.