Tjänster

Sortering, frösortering

  • Vi sorterar spannmål och rybs/raps
  • Vi utför utsädessortering med tvåstegssortering vilket tryggar bästa kvalitet på ert eget utsäde. Sortering utförs med en Petkus 547 och Petkus 527 i tvåsteg
  • Vi sorterar också små frön med en Petkus K531 Gigant

Inköp av spannmål

  • Vi köper och förmedlar alla sorters spannmål samt rybs/raps.

Spannmålstorkning

  • Vi har två torkar, 275 hl och 175 hl.

Grobarhetsanalyser

  • Vi erbjuder grobarhetsanalyser för utsäde.

Maskintjänster

  • Vårt kontaktnät består av lastmaskin-, traktor-, trösknings- och grävmaskinstjänster.

Transport

  • Transport av spannmål samt krantjänster.

Järnhandel

  • Vi förmedlar all slags byggvaror.